การเยี่ยมบ้านนักเรียนห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา2555

This slideshow requires JavaScript.

การเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นโครงการหนึ่งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับปีการศึกษา2555มีนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวน 29 คน ซึ่งไม่มีนักเรียนหญิงเลยในการเยี่ยมบ้านครั้งนี้มีนักเรียนที่อยู่ในอำเภอลับแล อำเภอเมืองและอำเภอท่าปลา ใช้เวลาในการเยี่ยมบ้านประมาณ 3 สัปดาห์เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน สำหรับครูที่ปรึกษาในห้องเรียนนี้มี 2 คน คือ ครูอรุณศรี เตชะเรืองรองและครูเยาวภรณ์ หรูจิตตวิวัฒน์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s