การนำเสนอผลงานทฤษฎีความรู้

เป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียนทีี่เรียนทฤษฎีึความรู้คณิตศาสตร์ในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา2553  โรงเรียนอุตรดิตถ์

This slideshow requires JavaScript.

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s