แฟกทอเรียล

สำหรับเนื้อหาเรื่องการเรียงสับเปลี่ยนจะอธิบายเกี่ยวกับ แฟกทอเรียล (!) นักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารนี้

แฟคทอเรียล (Factorial)
                แฟคทอเรียลของ n เขียนแทนด้วย n!  อ่านว่า แฟคทอเรียลเอ็น หรือ เอ็นแฟคทอเรียล  ซึ่งมีนิยามดังนี้
นิยาม แฟคทอเรียลของ n เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวก
คือ n! = n(n-1)(n- 2)(n-3)……..3.2.1
ตัวอย่างที่ 1  จงหาค่าของ                1) 4!                    2) 7!                                      3) 10!
วิธีทำ      1)  4!     = 4 3 2 1 = 24                                    ตอบ
                                2) 7!       = 7 6 5 4 3 2 1      = 5,040                 ตอบ
                                3) 10!    = 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 =  3,628,800                    ตอบ               หมายเหตุ  ในทำนองเดียวกันเราสามารถเขียน n!  ให้อยู่ในรูปของแฟคทอเรียลของจำนวนใด ๆ  ที่มีค่าน้อยกว่า n ได้ดังนี้                                n!            =             n(n-1)!
หรือ                                        =             n(n-1)(n-2)!
หรือ                                        =             n(n-1)(n-2)(n-3)!
หรือ                                        =             n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)!
จาก         n!            =             n(n-1)!
ถ้าให้ n= 1 จะได้ว่า ;                  1!            =             1(1-1)!
1              =             1(0!)
นั่นคือ                    0!            =             1
    แฟกทอเรียล หรือจะศึกษาจาก power pointแฟกทอเรียล

เมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดแล้วช่วยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้จาก Blog ด้วย จะได้รู้ว่านักเรียนได้เข้ามาเรียนครูจะเพิ่มโบนัสเป็นคะแนนถึงความตั้งจัยของนักเรียนด้วย เวลามีค่าไม่ต้องซื้อหาแต่ต้องใช้ให้มีประโยชน์หมดไปจะเสียจัย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s