การวิจัยเบื้องต้น

เมื่อนักเรียนได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา วิธีการ ขั้นตอนและจรรยาบรรณสำหรับนักวิจัยแล้ว ก่อนที่ที่นักเรียนจะทำวิจัย นักเรียนต้องเป็นคนเจ้าปัญหาก่อนในหัวข้อนี้จะอธิบายถึงการเลือกหัวข้อในการ ทำวิจัยหรือการเลือกปัญหาซึ่งนักเรียนหรือผู้ที่สนใจสามารถหาความรู้เพิ่ม เติมได้จาก
http://www.slideshare.net/golek/1-4239298
ซึ่งเป็นขั้นตอนการทำวิจัยและ
http://www.slideshare.net/golek/ss-4239277
เป็นแนวทางในการเลือกปัญหาสำหรับวิจัย
นอกจากนี้เป็นตัวอย่างหรือหัวข้อที่นักเรียนอยากรู้หรืออยากทำวิจัยที่ครู ได้สอบถามจากนักเรียนเมื่อนักเรียนศึกษาแล้วนักเรียนลองวิจารณ์หรือให้ข้อ เสนอแนะว่าควรทำหรือว่าทำได้หรือไม่ในการเสนอแนะให้เสนอแนะตามหลักการไม่ควร เสนอแนะแบบ potatoๆ นะจะบอกให้
https://golek03.files.wordpress.com/2010/05/e0b897e0b8b5e0b988.doc

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s