คณิตฯสำหรับม.4

สำหรับในเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยครูอธิบายไว้แล้ว ในslideshare หัวข้อขั้นตอนการวิจัย ต่อไปให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากเวปไซต์ข้างล่างนี้เลือกเรื่องที่นัก เรียนสนใจ 1 เรื่อง http://www.trf.or.th/research /subject.asp?issue_name=นักวิจัยรุ่นเยาว์&code_issue=YNG& amp;subj_name=นักวิจัยรุ่นเยาว์ 1&subj_code=YNG01

จากหัวข้อนักวิจัยรุ่นเยาว์หรือองค์ความรู้ใหม่นำมาวิเคราะห์กรอบแนวคิด ในการวิจัยลงในช่องแสดงความคิดเห็นโดยระบุชื่อ นามสกุล ห้องและเลขที่

การเลือกห้วข้อในการทำวิจัย

Posted on มิถุนายน 4, 2010 by golek03 | แก้ไข

เมื่อนักเรียนได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา วิธีการ ขั้นตอนและจรรยาบรรณสำหรับนักวิจัยแล้ว ก่อนที่ที่นักเรียนจะทำวิจัย นักเรียนต้องเป็นคนเจ้าปัญหาก่อนในหัวข้อนี้จะอธิบายถึงการเลือกหัวข้อในการทำวิจัยหรือการเลือกปัญหาซึ่งนักเรียนหรือผู้ที่สนใจสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จาก
http://www.slideshare.net/golek/1-4239298
ซึ่งเป็นขั้นตอนการทำวิจัยและ
http://www.slideshare.net/golek/ss-4239277
เป็นแนวทางในการเลือกปัญหาสำหรับวิจัย
นอกจากนี้เป็นตัวอย่างหรือหัวข้อที่นักเรียนอยากรู้หรืออยากทำวิจัยที่ครูได้สอบถามจากนักเรียนเมื่อนักเรียนศึกษาแล้วนักเรียนลองวิจารณ์หรือให้ข้อเสนอแนะว่าควรทำหรือว่าทำได้หรือไม่ในการเสนอแนะให้เสนอแนะตามหลักการไม่ควรเสนอแนะแบบ potatoๆ นะจะบอกให้
https://golek03.files.wordpress.com/2010/05/e0b897e0b8b5e0b988.doc

Filed under: ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged:

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s