รูปภาพจากการท่องเที่ยวตรัง

This slideshow requires JavaScript.

 

เที่ยวตรัง

การท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

ในการไปเที่ยวงสงกรานต์ที่สนุก โหด มัน เสียว แย่งกันทุกอย่าง
แม้กระทั่งความสุข

ชีวิตคนชอบคณิต

วันนี้อยากบอกคนที่ชอบคณิตลองอ่านข้อคิดที่ลอกเขามา ดังนี

อาชีพ ครูสูงค่าน่ายกย่อง….

 ใคร จะมองอย่างไรหลายเหตุผล

แตก ต่างไปในมุมมองของทุกคน….

ปัญญาชน เกิดได้ใครสร้างมา

พระ คุณครูนั้นยิ่งใหญ่ใกล้พ่อแม่….

ความ จริงแท้ทบทวนดูรู้ศึกษา

ได้ เป็นคนรู้ชั่วดีมีปัญญา….

เพราะ เมตตาจากคุณครูผู้พากเพียร

กรุณา และเอ็นดูให้รู้คิด….

ไม่ หลงผิดเฉไฉคล้ายบังเหียน

ศิษย์ได้ ดีเพราะมีครูผู้ติเตียน….

เป็น ดังเซียนดั่งพรหมสมควรมอง

คารวะ พระคุณครูผู้ยิ่งใหญ่….

ศิษย์ ทั้งหลายอย่าปรามาสขาดสมอง

เป็น นายกฯเศรษฐีมีคนมอง…

คนยกย่อง นับหน้าอย่าลืมครู

(ขอบ คุณบทกลอน : คุณวิโรจน์ พูลสุข)

https://golek03.wordpress.com/

Advertisement

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!